Fundacja

"PROMOCJA WIEDZY I TALENTU"

 

organizacja pożytku publicznego

 

siedziba: 45-072 Opole, ul. Reymonta 43 

tel./fax. 077 442 53 36, +48 695 45 05 85

e-mail: fundacja.opole@wp.pl

KRS 0000231813   NIP 754-27-98-357   REGON 160020665

rach. bankowy  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA 46124031031111001006422915

 
 

                                                           

Motto:

"Szkoła musi się przystosować do nowych wymagań, stać się instrumentem niezastąpionym w rozwoju osobowym i w integracji społecznej każdej jednostki. Dużo się od niej wymaga, gdyż dużo może ona dać"

Biała Księga Komisji Europejskiej

pt.: "Nauczanie i uczenie się. Na drodze do uczącego się społeczeństwa."

 

 Strona gimnazjum

 Cele statutowe

 O nas

 Darczyńcy

 Galeria

 Opinie