PLAN PRACY SZKOLNEGO URZĘDU RZECZNICTWA MEDIALNEGO PDF Drukuj Email

działającego przy Publicznym Gimnazjum nr 2 w Opolu
w roku szkolnym 2009/2010

Opracowała:
mgr Agnieszka Pawelec
Lider Szkolnego Urzędu Rzecznictwa Medialnego

 

 

ZAKRES DZIAŁAŃ :

 

1. Organizowanie kontaktów przedstawicieli Publicznego Gimnazjum nr 2
w Opolu z dziennikarzami prasowymi, telewizyjnymi i radiowymi, a także udzielanie dziennikarzom pomocy w zbieraniu i sporządzaniu informacji;
2. Współdziałanie z przedstawicielami środków masowego przekazu oraz informowanie ich na bieżąco o działalności i ewentualnych zamierzeniach szkoły;
3. Bezpośredni nadzór nad przygotowaniem materiałów do wywiadów telewizyjnych, radiowych i prasowych przedstawicieli szkoły;
4. Rzetelna analiza wszelkich publikacji medialnych dotyczących szkoły;
5. Przygotowywanie materiałów informacyjnych i wystąpień dla przedstawicieli szkoły;
6. Prowadzenie ewidencji i zestawu notatek oraz wycinków prasowych, analizowanie prawidłowości prezentowania na łamach prasy, antenie radia i telewizji informacji szkolnych;
7. Współpraca ze szkolnymi informatykami i plastykami przy tworzeniu i aktualizacji strony internetowej; spotkania przynajmniej raz w miesiącu w celu modyfikowania i nowelizowania informacji, a także regularnego zamieszczania materiałów dotyczących wszelkich działań / konkursy, osiągnięcia, akcje szkolne i pozaszkolne, itp./ uczniów i nauczycieli;
8. Powołanie grupy uczniów, przedstawicieli SU, która będzie pomocna przy prezentowaniu szkoły na forum publicznym, opiece nad gośćmi podczas imprez  szkolnych, itp.;
9. Realizacja na zajęciach Koła Dziennikarskiego wybranych zagadnień, dotyczących:

  • komunikatów informacyjnych i perswazyjnych, reklamowych, promocyjnych, public relations;
  • kształtowania opinii publicznej (a) manipulacja społeczeństwem;
  • przygotowywania i przeprowadzania ankiet, sondażów (analiza i komentarz);
  • masowego komunikowania;
  • funkcji mediów masowych;
  • problemów jakości treści;
  • metod selekcji informacji w mediach;
  • wyrażania obiektywnych opinii i komentarzy;

Zagadnienia przewidziane do realizacji w roku szkolnym 2009/2010 będą ściśle skorelowane z kalendarzem imprez szkolnych i bieżącymi potrzebami.