Dowóz PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   

ROZKŁAD JAZDY

Dowóz do szkoły gimbusem:

 • 7:20 Grotowice – Pętla
 • 7:21 Grotowice – Oświęcimska 200
 • 7:22 Grotowice – Oświęcimska 168
 • 7:23 Grotowice – Żelazna
 • 7:25 Oświęcimska – Złota
 • 7:26 Oświęcimska – Osiedle
 • 7:28 Oświęcimska – Smolki
 • 7:29 Oświęcimska – Rudzkiego
 • 7:30 Oświęcimska – Szkoła
 • 7:32 Popiełuszki – Kościół
 • 7:34 Popiełuszki – Mała
 • 7:52 Reymonta – PG2

Odwóz ze szkoły gimbusem:

 • 14.30 Reymonta – PG2

 

OPIEKUNOWIE DOWOZU:
p. Małgorzata Balwierczak
p. Katarzyna Miernicka
p. Wiesław Bartoszek

REGULAMIN OCZEKIWANIA  NA DOWÓZ
 

Z uwagi na bezpieczeństwo uczniów w czasie oczekiwania na odjazd autobusu szkolnego uczeń powinien:

 1. przebywać w świetlicy lub na boisku szkolnym
 2. wyjść przed budynek szkoły o godz. 14:20
 3. podchodzić do brzegu chodnika w momencie gdy autobus STOI na stanowisku (przystanku)
 4. wsiadać pojedynczo nie powodując tłoku
 5. zachowywać się kulturalnie

 

W  SYTUACJI  AWARII   AUTOBUSU  SZKOLNEGO
UCZNIOWIE  POWINNI:

 

 1. WYCHODZIĆ SPOKOJNIE Z AUTOBUSU
 2. USTAWIAĆ SIĘ PARAMI NA CHODNIKU LUB POBOCZU
 3. NIE ODDALAĆ SIĘ OD GRUPY
 4. PRZEJŚĆ DO NAJBLIŻSZEGO PRZYSTANKU W GRUPIE
 5. UWAGI NALEŻY ZGŁASZAĆ OPIEKUNOWI
 6. POD OPIEKĄ I KONTROLĄ NAUCZYCIELA WSIADAĆ DO WSKAZANEGO AUTOBUSU MZK

 

PRZEPISY  PORZĄDKOWE  W  AUTOBUSIE  SZKOLNYM:

 1. Uczniowie zajmujący  miejsca  stojące  powinni  w  czasie  jazdy trzymać się uchwytów lub poręczy.
 2. Rodzice (opiekunowie) odpowiadają  wobec Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego za szkody powstałe wskutek uszkodzenia  lub  zanieczyszczenia pojazdu z winy jego dziecka.
 3. Bilet szkolny ważny jest tylko z legitymacją MZK i legitymacją szkolną.
 4. Bilet zniszczony nie upoważnia do przejazdu.
 5. Uczeń zobowiązany jest do taktownego i kulturalnego zachowania.

 

ZABRONIONE  JEST:

 • wsiadanie (wskakiwanie) do pojazdu i wysiadanie (wyskakiwanie) z niego w czasie jazdy
 • jazda na stopniach pojazdu
 • nieuzasadnione  zatrzymywanie pojazdu
 • wychylanie się przez okno i opieranie się o drzwi podczas jazdy
 • spożywanie artykułów żywnościowych mogących zabrudzić innych uczniów lub zanieczyścić wnętrze pojazdu (lody, słonecznik  itp.)
 • wyrzucanie jakichkolwiek przedmiotów z pojazdu w czasie jazdy lub postoju
 • wykonywanie czynności mogących narazić innych na szkody lub  obrażenia

ORGANIZACJA DOWOZU:

Uczniowie otrzymują  1 września bilet upoważniający do przejazdu liniami 12, 14 i gimbusem, ale tylko:

 1. na trasie dom – szkoła – dom;
 2. od poniedziałku do piątku;
 3. bilet ważny jest z legitymacją MZK i legitymacją szkolną;
 4. uczniowie klas pierwszych otrzymują zaświadczenia, które zastępują bilet;
 5. dokument ten ważny jest tylko we wrześniu;
 6. do dnia  10 września danego roku szkolnego uczniowie klas pierwszych zobowiązani są do dostarczenia zdjęcia celem  wyrobienia legitymacji MZK;

W sytuacji otrzymania kary za jazdę bez ważnego biletu, jego zgubienia, bądź zniszczenia należy się zgłosić do p. Małgorzaty Balwierczak.


PODSTAWA PRAWNA

USTAWA

z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty

Art. 17

1. Sieć publicznych szkół powinna być zorganizowana w sposób umożliwiający wszystkim dzieciom spełnianie obowiązku szkolnego, z uwzględnieniem ust. 2.

2. Droga dziecka z domu do szkoły nie może przekraczać:

 • 3 km – w przypadku uczniów klas I-IV szkół podstawowych
 • 4 km – w przypadku uczniów klas V i VI szkół podstawowych oraz uczniów gimnazjów

3.  Jeżeli droga dziecka z domu do szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka, przekracza odległości wymienione w ust. 2, obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu lub zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej.

Dowóz przysługuje uczniom, którzy spełniają w/w warunki.