Rzecznik praw ucznia
Rzecznik Praw Ucznia PDF Drukuj Email
Wpisany przez J. Leńczuk   


Rzecznik Praw Ucznia
jest organem powołanym do ochrony uczniów, ich wolności i praw zagwarantowanych w dokumentach międzynarodowych i aktach prawnych wydanych przez Sejm RP oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej.


Rolę Rzecznika Praw Ucznia w PG nr 2 w Opolu pełni p. Katarzyna Miernicka

 Oto niektóre dokumenty, w których opracowano działania dotyczące praw i obowiązków uczniów:

Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej

Konwencja o Prawach Dziecka
- przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z dnia 23 grudnia 1991 r.)

(Europejska) Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Wolności
- sporządzona w Rzymie 4 listopada 1950 r. (Dz. U. z dnia 10 lipca 1993 r.)

Europejska Konwencja Praw Dziecka
- sporządzona w dniu 25 stycznia 1996 r.

O Rzeczniku Praw Dziecka
- ustawa z dnia 6 stycznia 2000 r.

Ustawa o Systemie
Oświaty z 1991 r.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 7 września 2004 r.
- w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 31 grudnia 2002 r.
- w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 31 stycznia 2003 r.

- w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem.


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 19 grudnia 2001 r.
- w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 15 stycznia 2001 r.
- w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

Statut SzkołyPunkt VII Statutu Publicznego Gimnazjum nr 2 w Opolu określa:

  • § 32 - prawa i obowiązki ucznia
  • § 33, § 34, § 35 - zasady przyznawania nagród
  • § 36 - rozstrzyganie spraw spornych, w których stroną jest uczeń
  • § 37 - funkcję rzecznika praw ucznia
  • § 38 - zasady przyznawania kar
  • § 39 – zasady przeniesienia ucznia do innego gimnazjum
Rzecznik Praw Dziecka i Ucznia w województwie opolskim:


Liliana Bisowska
tel. (0 77) 45 24 567
Adres: ul. Piastowska 14
45-082 Opole pokój nr 620a

Adres mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.Rzecznik Praw Dziecka


3 lipca 2008 roku pan Marek Michalak został wybrany przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej na Rzecznika Praw Dziecka. Senat zatwierdził ten wybór 25 lipca 2008 roku. Rzecznik Praw Dziecka złożył ślubowanie przed Sejmem RP i rozpoczął swoją 5-letnią kadencję.