Informacje dla rodziców
INFORMACJA DOTYCZĄCA DOWOZU UCZNIÓW DO PG 4 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
Wydział Oświaty Urzędu Miasta Opole przesyła informacje dotyczące dowozu uczniów kontynujących naukę w PG 4 w Opolu.
skan1 skan2skan3
 
DNI WOLNE W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   

Zarządzenie nr 68/2011/2012
Dyrektora Publicznego Gimnazjum nr 2 im. Wł. St. Reymonta w Opolu z dnia 27 września 2011 roku
w sprawie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2011/2012


Działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego, zarządzam co następuje:

§ 1

Po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego następujące dni ogłaszam jako wolne od zajęć dydaktycznych ze względu na egzamin gimnazjalny:

1. 24.04.2012 r.
2. 25.04.2012 r.
3. 26.04.2012 r.

§ 2

Po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego następujące dni ogłaszam jako wolne od zajęć dydaktycznych ze względu na potrzeby społeczności lokalnej:

1. 31.10.2011 r.
2. 02.05.2012 r.
3. 08.06.2012 r.

§ 3

W dni wymienione w § 2 szkoła organizuje zajęcia opiekuńcze w świetlicy szkolnej według odrębnego harmonogramu.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

 
PROGRAM ZEBRAŃ RODZICÓW 20 czerwca 2012 r. ( środa ) PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   

Dnia 20 czerwca 2012 r.  o godz. 17.00 odbędą się zebrania rodziców.


I a - wych. Katarzyna Miernicka s. 18
I b - wych. Małgorzata Gregorius s. 17
I c - wych. Helena Jasińska s. 36

II a - wych. Iwona Amrogowicz s. 25
II b - wych. Paulina Brocka s. 14
II c - wych. Anna Zwierzyńska s. 23

III a - wych. Agnieszka Pawelec s. 27
III b - wych. Ewa Wąsowska s. 24
III c - wych. Katarzyna Cielecka s. 13
III d - wych. Anna Gwiozda s. 26


Pozostali nauczyciele przedmiotów będą dostępni w pokoju nauczycielskim w godz. 17.30 - 18.30.
Pedagog i psycholog oczekują na zainteresowanych rodziców w swoim gabinecie  w godz. 17.30 - 18.30.
Zebranie Rady Rodziców odbędzie się o g. 16.15 w świetlicy szkolnej.